تبلیغات
happy - جک افغانی
افغانی میره تو خونه زنه دزدی , زنه میترسه میگه بیا این پولا و طلا برای تو , افغانی میگه خودتو به اون رو نزن بگو نون خشک ها کجاست

ر مایلید با یک افغانی ازدواج کنید

به نکات زیر توجه کنید
.
.

.

.

.
.
.
خاک بر سرت ؛ مگه مایلی؟

 


--------------------------------------------------------------------------------


سه راه برای پول درآوردن وجود داره:
1. پدرت برات پول در بیاره
2.پدر مردم رو برای پول دربیاری
3. پدرت دربیاد تا پول دربیاری

من دلم می خواهد....در دم صبح بهار....شاخه ای از گل یاس
بوته ای از گل نرگس....بغلی از گل سرخ.....همه را برگیرم
و بسازم سبدی از پر طاووس سپید.....تا دهم هدیه به آنان که نوازش دادند
غنچه عشق و وفاداری را
تقدیم به آن نگاهی كه تمام هستی و دلم فدای اوست : طلایی ترین روزها ، ارزانی نگاه مهربانت و بغل بغل گل مریم پیشكش قلب مهربانت
خوردن شیرینی خیلی راحته٬ خوندن داستان شیرین هم راحته٬ اما پیدا كردن دوست شیرین خیلی سخته! تو چطوری منو پیدا كردی؟